Tere tulemast!

Lugejaid: Laenutusi:
X
RIKS raamatukogude lugejaks registreerumine
Mis on RIKS?
RIKS - Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteem on tarkvara, mis on kasutusel erinevas raamatukogus
Miks ei ole valikus kõiki raamatukogusid?
Raamatukogu ei ole veel jõudnud portaaliga liituda või ei luba portaali kaudu registreerumist.
Kuidas lugejaks registreeruda?
..